Tehdit İzleme

 

Tehdit İzleme 

SIEM ve monitoring platformlarının temel bileşenlerinden biri olan iç ve dış ağ kaynaklı trafiğin şüpheli aktivitelere karşı izlenmesi işlemi tehditlerin kuruma herhangi bir etki yapamadan önlenebilmesi için kritik öneme sahip. Güvenlik açısından iç ağda hangi bileşenlerin, servislerin ya da etkileşimlerin izlenmesi gerektiği; dış ağa giden veya dış ağdan gelen trafikte hangi bağlantıların ya da aktivitelerin incelenmesinin daha doğru olacağı gibi politikaların tanımlanması ve elde edilecek logların ve bulguların bu tanımlamalar doğrultusunda analiz edilmesi atak vektörlerinin etkili bir şekilde değerlendirilmesi konusunda bütüncül bir yaklaşım sunmakta.

Bireysel Kredi ,