Siber Savunma

Siber Savunma

Envanteri çıkarılarak ve kritiklik derecesine göre önceliklendirilerek planlı bir şekilde denetlenen ve izlenen iç ve dış ağ bileşenlerinin dışında kalan ve kayıt altında olmayan BYOD ve Bulut uygulamaları gibi servisler ağa sızma noktalarını ve atak yüzeyinin artmasına neden olabilmektedir. Yerel ağ servisleri, internete açık sistemler, web ve bulut uygulamaları, kablosuz ağ, mobil cihazlar ve nesnelerin interneti gibi çeşitli bilişim altyapıları; bunlara ait çeşitli alt bileşenler ve sahip oldukları zafiyetler bu atak yüzeyinin ne kadar geniş olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüz ağ yapısının böyle büyük boyutlarda olması, çok katmanlı yapıya sahip olması ve istismarı durumunda sorunlara yol açacak potansiyel zafiyetlere sahip olması denetleme işlemlerinin daha gelişmiş teknikler ve araçlarla yapılmasını zorunlu kılabilmektedir. Saldırı sonrası müdahale ve kurtarma işlemlerini kapsayan reaktif savunma yerine ağı sürekli olarak saldırı izleri açısından analiz etmek ve atak girişimlerinin başarıya ulaşmadan elimine edilmesini sağlamak gibi yöntemleri kullanan proaktif siber savunma gün geçtikçe daha çok öne çıkmaktadır. Derinlemesine siber savunma olarak da tanımlanan bu yaklaşımda metodolojik olarak Koruma(Protect), Tespit (Detect) ve Yanıt(Respond) gibi aşamalardan oluşan bir analiz döngüsü uygulanmaktadır.

Bireysel Kredi ,